Tájékoztató a Kodály-Rend adatbázisában való kereséshez


Az adatbázis jelenlegi állapotában kétféle keresés lehetséges:

Böngésző módban való keresés
A darabonként néhányszáz támlapot tartalmazó 251 dossziét ötvenesével tagoltuk. Kinyitva a Kodály-Rend támlapjai jelennek meg kisképes formában, oldalanként száz darabos bontásban. A böngészéssel egy adott dallam variánscsoportja és egész zenei környezete előre-hátra végiglapozható. Ugyanígy végiglapozható akár a teljes gyűjtemény is.

Kezdősor szerinti keresés
Ennek eredményeképp a rendszer egy vagy több választ jelenít meg. A megjelenő képre rákattintva nagyítható a támlap. Ez a mód két adatot tartalmaz a sorszámon kívül. A KR jelzetet és a kezdősort.

KR jelzet

Maximálisan ötjegyű szám lehet, szám utáni kiegészítésekkel. Ez utóbbiak csak a megjelenített találat oldalán láthatók. A szám után írt r = rektó vagy v = verzó a támlap két oldalát jelenti: az írott oldalt és a hátoldalát. Ha több lap is van, akkor a főszámhoz kapcsolva (-1r) és (-2r) (-2v) szerepel. A számhoz kapcsolt p jel azt jelenti, hogy egy eredetileg számozatlan lapról, jegyzetlapról van szó. A számsorban nem odaillő jelzet található, akkor 1) utólag beosztott dalról van szó; 2) rossz helyre beszámozott lapok áthelyezéséről van szó.

B+szám jelzésű minden borítólap (néha jegyzetlap) ami nem a rend szerves része. A B jelzésű lapok jelenthetik a dossziék kemény borítóit, variánscsoportokat összefogó Típuscím-lapokat vagy egyéb adatokat tartalmazó Típusválasztó-lapokat, továbbá egyéb, jegyzeteket tartalmazó lapokat.

Szövegkezdet vagy kezdősor

Mindig az adott dal szótagszámmal egyező teljes szövegsora jelenik meg, de a keresés szótöredékre is lehetséges. A szövegkezdetek legtöbbször köznyelvi helyesírás szerint kereshetők, kivételek ez alól a különleges tájnyelvű moldvai dallamok és azok az esetek, amikor a köznyelvi átírás szótagszámváltozással járt volna. A szövegkezdet keresése esetén különös gonddal figyeltünk a helyes köpontozásra, de a hej de, sej de típusú kezdéseknél az indulatszó után nincs vessző. A soreleji támasztóhangok a kezdősorba nem számítanak bele. Ha nincs a dallam alatt szöveg, akkor szöveg nélkül kifejezés jelenik meg. Amennyiben a dallam alatt nem szerepel a teljes szöveg, a szövegsor végére *-ot tettünk.

            Ha egy lapra több azonos vagy eltérő szövegű dal került, akkor minden adat külön rekordban szerepel. Azonos szövegkezdetek esetén a szövegsor után (1.) (2.), stb. jelzést tettünk. Ha adott dallam több lapon folytatódik, akkor a soron következő szövegkezdet után a (folyt. 1.), (folyt. 2.) stb. jelzés szerepel. A kétféle számozás kombinációja pedig így jelenik meg: pl. (folyt. 2.) (3.) = egy harmadszor előforduló azonos szövegkezdethez tartozó dal 2. lapon való folytatása.

            A gyűjteményben idegen nyelvű dalok (szlovák, horvát stb.) is szerepelnek, amelyeknek szövege különleges karaktereket is tartalmazhat. A nem népdallejegyzést vagy kimásolt dalt tartalmazó lapok fajtái az alábbiak - mindegyikre a keresés is lehetséges:

- utaló : konkrét gyűjtési adatokat tartalmazó jegyzetlap, amely egy vagy több máshova beosztott lejegyzést helyettesít

- Típuscím (utána szöveggel): egy variánscsoportot összefogó dupla lap eleje, amelyen a rendező a variáncsoport szöveggel, kezdősorral jellemzett nevét föltüntette.

- Típusválasztó ha : az előbbihez hasonló lap, de szöveges cím nélkül, leggyakrabban kadenciával szótagszámmal jellemzett variánscsoport esetén. Ezekre az adatokra a megfelelő helyen lehetséges a keresés. 

További szempontok szerinti keresés

A fejlesztés során az alábbi adatokra történő keresés van a megvalósulás stádiumában (a vastagon szedett már működő):

KR jelzet
Dossziészám
Hangfelvétel
Szövegkezdet
Kéziratos forrás
Nyomtatott forrás
Publikált forrás
Népszínmű (tartalmi kereséssel)
Kadencia
Szótagszám
Ambitus
Helynév
Megye/Tájnév
Gyűjtő
A gyűjtés ideje
Az előadó neve
Az előadó kora / szül. éve
Előadásmód
Nyelv (csak idegen)
Zeneszerző
Szövegíró
A másoló neve
A lejegyző neve
Gyűjtői megjegyzés
Mások (Kodály) jegyzete (tartalmi keresés)
A beíró kiegészítése (tartalmi keresés)

 

A Kodály-Rend online közreadása az miniszteri pályázat támogatásával jött létre.

© Copyright MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet 2013.
Minden jog fenntartva. - All rights reserved