Leírás
A magyar populáris zene sajtóbibliográfiája (1945-1990) az Országos Tudományos Kutatási Alap és az MTA Lendület programja támogatásával jött létre 2015 nyarán. A folyamatosan bővülő adatbázis célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze az államszocializmus időszakában a szórakoztató zenével kapcsolatban magyar nyelven megjelent valamennyi írás (tanulmány, esszé, tárca, riport, interjú, stb.) legfontosabb bibliográfiai adatait, majd azokat egy online felület segítségével mindenki számára kutathatóvá tegye.

A munka első fázisában a populáris zenével és az ifjúsági kultúrával legintenzívebben foglalkozó hazai sajtótermékek kerülnek feldolgozásra, azok a közéleti, társadalmi és szaklapok tehát, amelyek a Rákosi- és Kádár-korszakban mondhatni monopolizálták a „könnyűzene” témakörét. A jelenleg hozzáférhető mintegy 3000 tétel nagy részét ezért a második világháború után működő magyarországi ifjúsági lapok (a Szabad Ifjúság, a Világ Ifjúsága, a Magyar Ifjúság és az Ifjúsági Magazin), valamint a legjelentősebb zenei folyóiratok (például Muzsika, Zenei Szemle, Új Zenei Szemle, Magyar Zene) vonatkozó cikkei jelentik, de természetesen a későbbiekben a témával csak alkalmanként foglalkozó más orgánumok (például tudományos folyóiratok, bulvárlapok és végül a politikai napi- és hetilapok) is sorra kerülnek. Az adatbázis tesztelhetősége és mielőbbi tökéletesítése végett első körben az adatgyűjtés előzetesen kijelölt időkeretein is szűkítettünk: az eddig felvitt #8211; és a közeljövőben felvinni kívánt  – tételek kizárólag az 1945-1975 közötti időszakra vonatkoznak. A későbbi tervek között ugyanakkor nemcsak a számszerű bővítés szerepel, hanem a keresési-kutatási feltételek folyamatos javítása is, elsősorban azáltal, hogy a szóban forgó írások mindegyikét digitalizáljuk, és szintén hozzáférhetővé tesszük.

A bibliográfia a „Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport más adatbázisaihoz hasonló ­– de elsősorban A magyar zenetudomány bibliográfiájában már sikerrel kipróbált – keresővel rendelkezik; újdonság viszont, hogy az alapadatokon (például szerző, cím, megjelenés helye és ideje, stb.) túl minden egyes tételhez készül rövid tartalmi összefoglaló is, amely jelentősen megkönnyíti az írásokban szereplő helyszínek, nevek vagy fogalmak visszakeresését.

Az adatbázisban való keresés metódusáról, illetve a beírási szabályzatról később közlünk részletes leírást. Az adatbázissal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel forduljanak a Magyar Zenei Archívumhoz: magyar.zenei.archivum@btk.mta.hu

Ignácz Ádám