MTA ZTI On-line Adatbázisok
 

Az MTA Zenetudományi Intézet publikusan elérhető on-line adatbázisai    

Statisztikai adatok a látogatottságról
  

Régebbi adatbázisok
 Az MTA BTK ZTI régebbi adatbázisai, ezek nagy része modernebb, korszerűbb, teljesebb adatbázisokkal lett kiváltva. 


  

 

A mintegy 30.000 egységet jelentő Kodály-Rend, létrehozása Kodály Zoltán tudományos munkásságának talán a legjelentősebb teljesítménye. Egyedülálló művelődéstörténeti forrásanyag, mivel a sokak által gyűjtött népzenei anyagba Kodály beledolgozta, ill. beledolgoztatta a népdalhoz közelálló, 18-19. századi kéziratos és nyomtatott forrásaink jelentős részét is, amelyeknek felkutatását maga végezte.
 

 

A Bartók és Kodály által alapított, nagy múltú, kritikai forráskiadvány sorozat 2011-ben megjelent XII.kötetéhez első ízben mellékelünk hangfelvételeket. A kötet 24 dallamtípus 1005 változatát tartalmazza. A hangzó melléklet ebből a terjedelmes, 1898 és 2004 között gyűjtött anyagból 20 típust mutat be 118 dallamváltozat internetes közlésével.
 

 

A Filmtár Adatbázis a Néptánc Archívum 16 mm-es filmeket tartalmazó Filmtárából ad közre 255 táncot. A minta kiválasztását kettős szempont vezette: adjon reprezentatív képet a magyar tánctípusokról és -dialektusokról, egyben forrásanyagként legyen használható a tánckutatásban és táncoktatásban. A filmrészletek – a felvételek szabta lehetőségek szerint – teljes táncfolyamatokat mutatnak be.

 

 

A Motívumtár Adatbázis a Néptánc Archívum Táncírástárából ad közre 285 motívumot Lábán-kinetográfiával lejegyezve. A motívumok a Filmtár Adatbázisban megtekinthető egyes táncok jellemző motívumait mutatják be. A motívumrajzok PNG formátumban szabadon letölthetők, a közlés jogát azonban az MTA ZTI fenntartja.

 

 

Ezen a honlapon kísérleti jelleggel 25 rövid táncfolyamatot adunk közre, amely példát mutat arra, miként képzeljuk el közös gyűjteményünk nyilvános, mindenki számára elérhető és letölthető formáját. Minden szemelvényünk egy perc hosszúságú, mintegy ízelítő a gyűjtések anyagából.

 

 

"A közép-európai lokális zsolozsmahagyományok elemzését célzó hosszútávú kutatási program.
Lényege abban áll, hogy az egyes zsolozsmaforrások liturgikus repertoárját olyan egységesen értelmezett rendben közli, amely lehetővé azok összehasonlítását, így a tradíciók jellemző arculatának megragadását, ezen keresztül pedig a különböző hagyományok elkülönítését, összefüggéseik feltárását.

 


Hibabejelentés: Kemecsei Zsolt rendszergazda
(c) Copyright MTA Zenetudományi Intézet 2004-2017   Minden jog fenntartva.