MTA ZTI On-line Adatbázisok
 

Az MTA Zenetudományi Intézet publikusan elérhető on-line adatbázisainak közös gyűjtőoldala    

Statisztikai adatok a látogatottságról
  

A 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport adatbázisai

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjának keretében 2012. július 1-jén létrejött 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport adatbázisai.
  

 

Az adatbázis célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze az államszocializmus időszakában a szórakoztató zenével kapcsolatban magyar nyelven megjelent valamennyi írás (tanulmány, esszé, tárca, riport, interjú, stb.) legfontosabb bibliográfiai adatait. A jelenleg hozzáférhető mintegy 3000 tétel nagy részét a második világháború utáni ifjúsági lapok és zenei folyóiratok vonatkozó cikkei jelentik, de az adatbázis folyamatosan, újabb és újabb folyóiratok bevonásával és feldolgozásával bővül.  

 

A "Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport folyamatosan bővülő Gyűjteményi adatbázisa, amely jelenleg 1.500-2.000 adatot tartalmaz, az Archívumban őrzött dokumentumokról - zeneszerzői kéziratokról, nyomtatott kottákról, könyvkiadványokról, tanulmányokról, hang- és filmfelvételekről, fényképekről, egyéb tárgyakról és a digitális gyűjteményekről -, valamint az Archívum zeneszerzőiről-gyűjteményeiről ad páratlanul részletes információt.  

 

A folyamatosan bővülő, de már jelenleg is 20.000 adatot tartalmazó Budapesti Hangversenyek Adatbázisa a főváros 20. században elhangzott koncertjeinek műsorát tartalmazza, az előadókra, művekre, zeneszerzőkre, időpontokra történő kereséses lehetőségeivel, valamint az egyes koncertek sajtófogadtatásának adataival.  

 

A digitális gyűjtemény teljes terjedelmében közli a 20. század első felében működő magyar nyelvű zenei folyóiratokat, betekintést nyújtva ezzel a korszak magyar zeneéletébe, e zeneélet legjelentősebb alakjainak tevékenységébe, a zene iránt érdeklődő közönség információs bázisaiba, illetve a magyar zenetudomány fokozatos szakmai kibontakozásába.  

 

A magyar zenetudomány bibliográfiáját közreadó adatbázis az első olyan kísérlet, amely a 20. századi első felének zenetudományi termésének felmérésére törekszik. Az 1900 és 1950 között megjelent magyar zenetudományi publikációk bibliográfiai adatait tartalmazza rövid tematikai ismertetőkkel.
 


Népzenei adatbázisok --  MTA BTK ZTI Népzene- és néptánckutató osztály és archívum 

A népzenei adatbázisok a Népzenei Archivum és a Néptánc Osztály szakmai felügyelete alatt készültek 2004-2013 között. 
  

 

A mintegy 30.000 egységet jelentő Kodály-Rend, létrehozása Kodály Zoltán tudományos munkásságának talán a legjelentősebb teljesítménye. Egyedülálló művelődéstörténeti forrásanyag, mivel a sokak által gyűjtött népzenei anyagba Kodály beledolgozta, ill. beledolgoztatta a népdalhoz közelálló, 18-19. századi kéziratos és nyomtatott forrásaink jelentős részét is, amelyeknek felkutatását maga végezte.
 

 

A Bartók és Kodály által alapított, nagy múltú, kritikai forráskiadvány sorozat 2011-ben megjelent XII.kötetéhez első ízben mellékelünk hangfelvételeket. A kötet 24 dallamtípus 1005 változatát tartalmazza. A hangzó melléklet ebből a terjedelmes, 1898 és 2004 között gyűjtött anyagból 20 típust mutat be 118 dallamváltozat internetes közlésével.
 

 

A Filmtár Adatbázis a Néptánc Archívum 16 mm-es filmeket tartalmazó Filmtárából ad közre 255 táncot. A minta kiválasztását kettős szempont vezette: adjon reprezentatív képet a magyar tánctípusokról és -dialektusokról, egyben forrásanyagként legyen használható a tánckutatásban és táncoktatásban. A filmrészletek – a felvételek szabta lehetőségek szerint – teljes táncfolyamatokat mutatnak be.

 

 

A Motívumtár Adatbázis a Néptánc Archívum Táncírástárából ad közre 285 motívumot Lábán-kinetográfiával lejegyezve. A motívumok a Filmtár Adatbázisban megtekinthető egyes táncok jellemző motívumait mutatják be. A motívumrajzok PNG formátumban szabadon letölthetők, a közlés jogát azonban az MTA ZTI fenntartja.

 

 

Kallós Zoltán gyűjtéseiből 3664 digitalizált hangfelvétel a hozzájuk tartozó adatlapokkal (leltári szám, szövegkezdet, műfaj és részletes műfaj, hangszer, helység és megye, a gyűjtés ideje, a gyűjtő(k) neve, az előadó(k) neve és születési éve), kereshető rendszerben.

Az adatbázis az ISZT támogatásával készült.

 

 

Az online kiadásban megtekinthetők a rendet alkotó támlapok, egyes adatok grafikai variánsai, a már kiadott kötetekben előforduló dallamok átírása, a rendezés alapjául szolgáló ritmustáblázatok, meghallgatható a gyűjteményben előforduló összes hangzó felvétel és olvashatók az adatokhoz, az egyes támlapokhoz tartozó észrevételek, részben kritikai megjegyzések.

 

 

Az adatbázis jelenleg 6000 népzenei felvételt tartalmaz jó hangminőségben (128 kbps, 41 kHz, mono mp3), ez a szám a későbbiekben folyamatosan bővülni fog. Az adatbázis a felvételek adatain (kezdősor, archivumi szám, műfaj és részletes műfaj, hangszer, helység és megye, a gyűjtés ideje, a gyűjtő(k) neve, az előadó(k) neve és születési éve) kívül a felvételt tartalmazó kiadvány legfontosabb adatait is tartalmazza.

  

 

Az adatbázis 309 eredeti népzenei felvételt tartalmazó kiadvány legfontosabb adatait tartalmazza (cím, szerkesztő(k), a megjelenés helye és ideje, kiadó, kiadói jelzet, az információhordozó típusa és darabszáma, valamint sorozatok esetében a sorozat címe).
 

 

A fotóarchívum jelenleg 5000 népzenei, néptánc ill. folklór témájú katalogizált fényképet tartalmaz, 1950-től 1989-ig. Az adatbázisban a leltári szám, a gyűjtés helye és ideje, a gyűjtő neve, a fénykép rövid leírása, a tánc fajtája vagy a negatív mérete alapján lehet keresni. A gyors áttekintést előnézeti képek segítik.

 

Az adatbázisfelület kezeléséhez segítséget nyújt a részletes használati útmutató.
    

TáncFA (TáncFilm Adatbázis)  -- MTA ZTI Néptánc Osztály

 

Ezen a honlapon kísérleti jelleggel 25 rövid táncfolyamatot adunk közre, amely példát mutat arra, miként képzeljuk el közös gyűjteményünk nyilvános, mindenki számára elérhető és letölthető formáját. Minden szemelvényünk egy perc hosszúságú, mintegy ízelítő a gyűjtések anyagából.

 

CAO-ECE (Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae)  -- MTA ZTI Régi Zenetörténeti Osztály

 

"A közép-európai lokális zsolozsmahagyományok elemzését célzó hosszútávú kutatási program.

Lényege abban áll, hogy az egyes zsolozsmaforrások liturgikus repertoárját olyan egységesen értelmezett rendben közli, amely lehetővé azok összehasonlítását, így a tradíciók jellemző arculatának megragadását, ezen keresztül pedig a különböző hagyományok elkülönítését, összefüggéseik feltárását.

A CAO-ECE oldalakon megtalálhatók az átvizsgált források közös nevezőre hozott tartalomjegyzékei valamint az eddig feldolgozott hagyományok "ideális" repertoárjai."


Hibabejelentés: Kemecsei Zsolt rendszergazda
(c) Copyright MTA Zenetudományi Intézet 2004-2015   Minden jog fenntartva.