MTA ZTI On-line Adatbázisok
 

Az MTA Zenetudományi Intézet publikusan elérhető on-line adatbázisainak közös gyűjtőoldala    

Statisztikai adatok a látogatottságról
  

Népzenei adatbázisok --  MTA ZTI Népzenei Archívum, MTA ZTI Néptánc Osztály 

A népzenei adatbázisok a Népzenei Archivum és a Néptánc Osztály szakmai felügyelete alatt készültek 2004-2013 között. 
  

 

A mintegy 30.000 egységet jelentő Kodály-Rend, létrehozása Kodály Zoltán tudományos munkásságának talán a legjelentősebb teljesítménye. Egyedülálló művelődéstörténeti forrásanyag, mivel a sokak által gyűjtött népzenei anyagba Kodály beledolgozta, ill. beledolgoztatta a népdalhoz közelálló, 18-19. századi kéziratos és nyomtatott forrásaink jelentős részét is, amelyeknek felkutatását maga végezte. A másolási munkákban azonban Kodály több zeneszerző tanítványa is részt vett. A gyűjteményt tudományos szempontból különösen becsessé teszik Kodálynak a dalok mellé írt jegyzetei, bibliográfiai utalásai, amelyek számtalan népzenei, zenetörténeti és irodalmi összefüggésre világítanak rá Kodály széles műveltsége és történeti szemlélete sajátos lenyomataként.
 

 

A Bartók és Kodály által alapított, nagy múltú, kritikai forráskiadvány sorozat 2011-ben megjelent XII.kötetéhez első ízben mellékelünk hangfelvételeket. A kötet 24 dallamtípus 1005 változatát tartalmazza. A hangzó melléklet ebből a terjedelmes, 1898 és 2004 között gyűjtött anyagból 20 típust mutat be 118 dallamváltozat internetes közlésével. A mintaválasztás szempontja a hiteles, hagyományos előadásmód és a technikailag megfelelő hangminőség volt. Ezért fontos dalok – amelyeket gyenge felvételek örökítettek meg vagy csak helyszíni lejegyzés készült róluk – hiányoznak a válogatásból. A közzétett hangfelvételek azonban így is meggyőzően illusztrálják a kötet anyagának zenei világát és az előadásmód élményszerű, kottába nem foglalható jellegzetességeit.
 

 

A Filmtár Adatbázis a Néptánc Archívum 16 mm-es filmeket tartalmazó Filmtárából ad közre 255 táncot. A minta kiválasztását kettős szempont vezette: adjon reprezentatív képet a magyar tánctípusokról és -dialektusokról, egyben forrásanyagként legyen használható a tánckutatásban és táncoktatásban. A filmrészletek – a felvételek szabta lehetőségek szerint – teljes táncfolyamatokat mutatnak be.

 

 

A Motívumtár Adatbázis a Néptánc Archívum Táncírástárából ad közre 285 motívumot Lábán-kinetográfiával lejegyezve. A motívumok a Filmtár Adatbázisban megtekinthető egyes táncok jellemző motívumait mutatják be. A motívumrajzok PNG formátumban szabadon letölthetők, a közlés jogát azonban az MTA ZTI fenntartja.

 

 

Kallós Zoltán gyűjtéseiből 3664 digitalizált hangfelvétel a hozzájuk tartozó adatlapokkal (leltári szám, szövegkezdet, műfaj és részletes műfaj, hangszer, helység és megye, a gyűjtés ideje, a gyűjtő(k) neve, az előadó(k) neve és születési éve), kereshető rendszerben.

Az adatbázis az ISZT támogatásával készült.

 

 

A kb. 14000 rekordot tartalmazó Bartók-rend adatállományának  internetes publikációja, integrált multimédiás környezetben. A korszerű thesaurusos adatbázist digitalizált eredeti hangzó felvételek, beszken- nelt támlapok és lejegyzésvariánsok, digitális kottaképek, térképvázlatok teszik teljessé.

 

 

Az adatbázis jelenleg 6000 népzenei felvételt tartalmaz jó hangminőségben (128 kbps, 41 kHz, mono mp3), ez a szám a későbbiekben folyamatosan bővülni fog. Az adatbázis a felvételek adatain (kezdősor, archivumi szám, műfaj és részletes műfaj, hangszer, helység és megye, a gyűjtés ideje, a gyűjtő(k) neve, az előadó(k) neve és születési éve) kívül a felvételt tartalmazó kiadvány legfontosabb adatait is tartalmazza (a kiadvány címe, megjelenési helye és ideje, szerkesztője, a kiadó és a kiadói jelzet, az információhordozó típusa, valamint a felvétel sorszáma a kiadványon belül).

  

 

Az adatbázis 309 eredeti népzenei felvételt tartalmazó kiadvány legfontosabb adatait tartalmazza (cím, szerkesztő(k), a megjelenés helye és ideje, kiadó, kiadói jelzet, az információhordozó típusa és darabszáma, valamint sorozatok esetében a sorozat címe).
 

 

A fotóarchívum jelenleg 5000 népzenei, néptánc ill. folklór témájú katalogizált fényképet tartalmaz, 1950-től 1989-ig. Az adatbázisban a leltári szám, a gyűjtés helye és ideje, a gyűjtő neve, a fénykép rövid leírása, a tánc fajtája vagy a negatív mérete alapján lehet keresni. A gyors áttekintést előnézeti képek segítik.

 

Az adatbázisfelület kezeléséhez segítséget nyújt a részletes használati útmutató.
    

TáncFA (TáncFilm Adatbázis)  -- MTA ZTI Néptánc Osztály

 

Ezen a honlapon kísérleti jelleggel 25 rövid táncfolyamatot adunk közre, amely példát mutat arra, miként képzeljuk el közös gyűjteményünk nyilvános, mindenki számára elérhető és letölthető formáját. Minden szemelvényünk egy perc hosszúságú, mintegy ízelítő a gyűjtések anyagából.

 

CAO-ECE (Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae)  -- MTA ZTI Régi Zenetörténeti Osztály

 

"A közép-európai lokális zsolozsmahagyományok elemzését célzó hosszútávú kutatási program.

Lényege abban áll, hogy az egyes zsolozsmaforrások liturgikus repertoárját olyan egységesen értelmezett rendben közli, amely lehetővé azok összehasonlítását, így a tradíciók jellemző arculatának megragadását, ezen keresztül pedig a különböző hagyományok elkülönítését, összefüggéseik feltárását.

A CAO-ECE oldalakon megtalálhatók az átvizsgált források közös nevezőre hozott tartalomjegyzékei valamint az eddig feldolgozott hagyományok "ideális" repertoárjai."


Hibabejelentés: Kemecsei Zsolt rendszergazda
(c) Copyright MTA Zenetudományi Intézet 2004.   Minden jog fenntartva.